top of page
Therapy Sessions
Website_Osteopathie.png

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelwijze waarbij het lichaam met al zijn verschillende systemen als één geheel wordt bekeken.
De verschillende systemen (spierstelsel, orgaanstelsel, zenuwstelsel, fascia,…) in het lichaam zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en hebben een continue wisselwerking.

Indien de balans tussen deze systemen is verstoord kan dit zich uiten in fysieke klachten. Om deze balans te herstellen gaan wij op zoek naar de mogelijke oorzaken aan de hand van een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Een osteopaat zal dus steeds oorzakelijk te werk gaan en niet louter symptomatisch.

Tijdens een osteopatisch onderzoek wordt gezocht naar functionele bewegingsverliezen binnen de voorheen genoemde systemen in het lichaam. Deze bewegingsverliezen worden door middel van verscheidene manuele technieken behandeld om zo het evenwicht tussen de verschillende systemen te herstellen.

Indien u verdere informatie wenst omtrent osteopathie kan u terecht op www.osteopathie.be.

Website_Geraldine-Forret.png

In 2014 studeerde ik af als bachelor in de verpleegkunde waarna ik onmiddellijk startte aan de opleiding tot osteopaat aan The International academy of Osteopathy te Gent, waar ik afstudeerde als MSc. D.O in de osteopathie.

Tijdens mijn opleiding verpleegkunde merkte ik op dat mijn interesses verder lagen dan enkel en alleen de klassieke geneeskunde en verpleegkunde, na persoonlijke positieve ervaringen met osteopathie heb ik besloten om te starten aan de opleiding osteopathie.

Mijn keuze om osteopathie te studeren heeft mijn originele doelstellingen en ambities als osteopaat, als verpleegkundige of als persoon niet veranderd. Ik wil nog steeds mensen kunnen helpen op een integrale en persoonlijke manier met aandacht voor de persoon in zijn geheel. Ik kijk er naar uit om mij te blijven ontwikkelen als osteopaat aan de hand van verdere bijscholingen.

Ik ben aangesloten bij de BVBO, de Belgische beroepsvereniging voor osteopaten.
Verder werk ik ook in de praktijk: Gezondheid in beweging - Osteobekaert te Drongen, De gezondheidspraktijk te Olsene en Osteopathie Emmy Vandenbulcke te Menen.

bottom of page