top of page
Intake-gesprek

INTAKE-GESPREK

Osteopathisch onderzoek

 

Een Intake gesprek of anamnese bestaat uit 2 delen:

Algemene intake (enkel bij een eerste afspraak)

Tijdens dit gesprek wordt de nadruk gelegd op uw algemene ziektegeschiedenis (hart- en bloedvaten, longen, vertering, slaappatroon,... etc. )
Een algemeen intakegesprek vraagt tijd en volledigheid.

 

Specifieke anamnese (herhaaldelijk bij elke afspraak)
Hierbij wordt gefocust op uw huidige klacht(en), de aard van uw pijn, het ontstaan, het verloop,... Bij elke afspraak wordt/worden uw klacht(en) terug bevraagd om de veranderingen/evolutie in kaart te brengen en zo goed mogelijk de behandeling verder te zetten.

OSTEOPATISCH ONDERZOEK

Behandeling

 

Tijdens een osteopathisch onderzoek wordt het gehele lichaam onderzocht om een totaalbeeld te verkrijgen van de functionaliteit/mobiliteit van uw lichaam.
Één van de basisprincipes binnen osteopathie is dat de functie en structuur elkaar beïnvloeden. 

Indien de functionaliteit van een gewricht is aangetast zal dit onder invloed van tijd ook zorgen voor een verandering van vorm/structuur van dit gewricht en vice versa. 
Indien een structuurverandering aanwezig is (breuk, scheur,...) zal de functionaliteit van de desbetreffende structuur ook veranderd zijn.

Als osteopaat test ik de functionaliteit/mobiliteit van uw lichaam (spieren, gewrichten, fascia,...) om structuurveranderingen en klachten te vermijden.

BEHANDELING

Advies

 

Na de anamnese en uitgebreid onderzoek kan worden overgegaan tot de behandeling. 
Tijdens deze behandeling worden de gevonden bewegingsverliezen uit het onderzoek geïntegreerd en gelinkt aan de structuur in uw lichaam die de pijn uitlokt. 

Osteopathie maakt enkel en alleen gebruik van manuele technieken, mobilisaties, manipulaties, spiertechnieken,... 
Er wordt geen medicatie voorgeschreven en er worden geen invasieve technieken gebruikt.

 

Tarief consult: €55

Het aantal nodige behandelingen is sterk afhankelijk van uw klacht en het verloop van uw herstelproces.

ADVIES

Terugbetaling

 

Na een behandeling kan het zijn dat u enkele oefeningen of adviezen omtrent voeding en beweging krijgt.
Dit is steeds met de intentie om uw herstelproces zo optimaal te laten verlopen. 

Indien u baat zou hebben bij behandelingen van andere disciplines zal u dit steeds vrijwillig worden medegedeeld, dit kan gaan om consultaties bij een kinesist, podoloog, arts, psycholoog,...

TERUGBETALING

 

De Belgische ziekenfondsen betalen gedeeltelijk osteopathische behandelingen terug, de hoeveelheid varieert per ziekenfonds. Omdat de osteopathische zorg (nog) niet opgenomen is in de verplichte ziekteverzekering (RIZIV), wordt de terugbetaling ervan door de mutualiteiten (ziekenfondsen) georganiseerd via hun ‘bijkomende verzekering’.

Deze terugbetalingen zijn enkel van toepassingen voor osteopaten erkend door de ziekenfondsen en geregistreerd zijn bij het ministerie van volksgezondheid.

CM - Christelijke Mutualiteit: € 10 per consultatie met een maximum van 5 consultaties per kalenderjaar
 

Partena: € 10 per consultatie met een maximum van 6 consultaties per kalenderjaar
 

OZ - Onafhankelijk Ziekenfonds: € 10 per consultatie met een maximum van 5 consultaties per kalenderjaar

Vlaams neutraal ziekenfonds: € 10 per consultatie met een maximum van 5 consultaties per kalenderjaar
 

LM of Liberale Mutualiteit: € 10 per consultatie met een maximum van 6 consultaties per kalenderjaar
 

De voorzorg: € 10 per consultatie met een maximum van 5 consultaties per kalenderjaar

Onder andere OZ en Partena (NU: Helan) hebben nog een aanvullende verzekering die extra terugbetaling voorzien, hiervoor verwijs ik door naar hun websites:

https://www.oz.be/gezondheid/oz-voordelenpakket/gezondheid/osteopathie-chiropraxie-acupunctuur

https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/alternatieve-behandelingen

bottom of page