top of page

WAT IS OSTEOPATHIE

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelwijze waarbij het lichaam met al zijn verschillende systemen als één geheel wordt bekeken.


De verschillende systemen (spierstelsel, orgaanstelsel, zenuwstelsel, fascia,…) in het lichaam zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en hebben een continue wisselwerking.

Indien de balans tussen deze systemen is verstoord kan dit zich uiten in fysieke klachten.

Om deze balans te herstellen gaan wij op zoek naar de mogelijke oorzaken aan de hand van een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Een osteopaat zal dus steeds oorzakelijk te werk gaan en niet louter symptomatisch.

Tijdens een osteopathisch onderzoek wordt gezocht naar functionele bewegingsverliezen binnen de voorheen genoemde systemen in het lichaam.

Deze bewegingsverliezen worden door middel van verscheidene manuele technieken behandeld om zo het evenwicht tussen de verschillende systemen te herstellen.

Contacteer me gerust als u vragen heeft of meer info wenst! Dit kan via e-mail of telefonisch via 0486/066.352.

bottom of page